Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín


- soustředěna do dvou budov v centru města
  budova č.p. 126 (u kostela): vedení školy, základní škola (1. - 9. třída)
  budova č.p.300 (za poštou): mateřská škola, školní družina, školní jídelna, zástupkyně pro MŠ a ŠD

- kapacita ZŠ: 240 žáků (9 tříd)
- aktuální počet žáků ZŠ: 193      (září 2016)

Školní vzdělávací program: Cesta za poznáním

Vážení rodiče,

doprovod žáků do školy a následně do šaten není z důvodu bezpečnostních opatření povolen. Rodiče žáků 1. třídy mohou své děti doprovázet do 30.9.2016.

Děkujeme za pochopení.

 

Milí žáci, vážení rodiče,

zbývá již jen jeden den, a proto jsem se rozhodla informovat Vás o změnách, které proběhly během prázdnin.

Jistě se shodneme na tom, že i letos byly prázdniny krátké. Doufám však, že jste si odpočinuli a prázdniny si užili. 1. září zahájíme nový školní rok, který zajisté přinese další z řady změn.

Během prázdnin jsme měli v plánu řadu přesunů a rekonstrukcí, z nichž většina dopadla velmi dobře. Velký a nelehký úkol byl sjednocení základní školy pod „jednu střechu“. Přesun první a druhé třídy do budovy u kostela se však povedl, a tak se můžeme těšit na společné setkávání všech školáků i pedagogů základní školy.

Ve škole byly vymalovány některé třídy (celé první patro horní budovy) a některé další prostory obou budov. Z průchozích kabinetů výchovného poradce a správce ICT vznikla malá a velmi pěkná třída anglického jazyka, určená především pro dělené hodiny jazyků.

Snažili jsme se o přesun interaktivních tabulí, bohužel se nám do cesty připletly technické překážky. Tyto jsme ze značné části odstranily a další se pokusíme v dohledné době vyřešit.

Rozsáhlou rekonstrukcí měly projít šatny žáků ve sklepních prostorách horní budovy, zde jsme ovšem narazili na vysokou vlhkost a nevyhovující podlahu. Musím konstatovat, že se nám vzhledem k „nevysychání“ podlahy zatím nepodařilo rekonstrukci dovést úspěšně do konce. Děláme maximum proto, aby žáci školy měli k dispozici moderní vybavení v podobě šatnových skříněk, které jsou připraveny k instalaci u nás ve škole, nicméně musíme počkat na „vyschnutí“ podlahy.

V průběhu mého působení v hodinách informatiky jsem nastínila, že mým dalším cílem bude uvést tuto učebnu do fungujícího a bezproblémového stavu. Vše je na dobré cestě a věřím, že finální úpravy proběhnou do 9. září.

Od září také začne fungovat zcela nová knihovna školy, která je umístěna v „pavilonu“ za školou a pedagogové se svými žáky ji mohou využívat i v dalších vyučovacích hodinách (hudební výchova, jazyky atd.)

Pro školní družinu proběhlo zcela zásadní rozšíření prostor a následně byly realizovány drobné úpravy. Do budoucna plánujeme další úpravy a dovybavení.

V průběhu září proběhne v obou budovách obměna tepelného systému, kterou má v režii zřizovatel.

Zásadním dokumentem školy v oblasti výchovy a vzdělávání je školní vzdělávací program „Cesta za poznáním“, který prošel obsáhlými změnami a úpravami. Nedílnou součástí těchto změn byla část týkající se tzv. inkluze, která vychází z novely školského zákona. Úpravou i změnami prošel také školní řád vč. pravidel pro hodnocení žáků. To vše bylo projednáno na školské radě. S dokumenty budou žáci i zákonní zástupci seznámeni a budou také zveřejněny na webových stránkách školy www.zsmshornijiretin.cz. Na webových stránkách budeme vkládat aktuality, fotografie a všechny potřebné informace ať už pro žáky, zákonné zástupce i širokou veřejnost.

V průběhu druhé poloviny září resp. nejpozději na začátku října začnou fungovat zájmové útvary, které povedou pedagogové. Jejich nabídka bude žákům k dispozici na nástěnce i na webových stránkách školy.

V průběhu roku žáci absolvují několik projektových dnů a chystáme i další akce, které nechci v současné chvíli prozrazovat.

Od října bude ve škole působit školní psycholožka PhDr. Zdena Pavlíková, která bude provádět vyšetření žáků s různými obtížemi a bude k dispozici žákům i zákonným zástupcům.

Vzhledem k podstatným a obsáhlým změnám bude uskutečněna třídní schůzka, a to v pondělí 12.9. od 16:00. Účast zákonných zástupců všech žáků je nutná. 

Domnívám se, že nebylo možné na těchto řádcích popsat všechny změny a už vůbec ne ty, které máme v plánu realizovat.

Na závěr bych chtěla popřát všem pohodový a klidný školní rok, žákům chuť chodit do školy a vzdělávat se, prvňáčkům nezapomenutelný vstup mezi školáky, vycházejícím žákům správný výběr střední školy a kvalitní přípravu na přestup. Všem zaměstnancům, kolegům pak přeji, aby pro ně byla práce zábavou a koníčkem. V neposlední řadě pak rodičům mnoho trpělivosti a pohody se svými ratolestmi.

Budu se na Vás těšit v průběhu celého školního roku 2016/2017.

Ing. Klára Křivánková, ředitelka školy
Login
home

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign