Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

 - soustředěna do dvou budov v centru města

  budova č.p. 126 (u kostela): vedení školy, základní škola (1. - 9. třída)
 budova č.p.300 (za poštou): mateřská škola, školní družina, školní jídelna,   zástupkyně pro MŠ a ŠD

- kapacita ZŠ: 240 žáků (9 tříd)
- aktuální počet žáků ZŠ: 193      (září 2016)

Školní vzdělávací program: Cesta za poznáním
Hledáme
 - kvalifikované učitele 2. stupně
- Fyzika, Český jazyk, Dějepis, Občanská a Rodinná výchova, Německý jazyk.
- kvalifikovného učitele MŠ.
- asistenta pedagoga.


Životopisy posílejte na reditelka@izms.cz

Přijímací řízení na střední školy 2016/2017

Přihlášky doručit na SŠ nejpozději do 1. 3. 2017 - doručuje uchazeč prostřednictvím zákonného zástupce.

  1. 1.     Kolo přijímacího řízení – termín jednotných přijímacích zkoušek
    1. 1. termín: 12. 4. 2017 pro čtyřleté obory

                                   18. 4. 2017 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

                  2. termín: 19. 4. 2017 pro čtyřleté obory

                                    20. 4. 2017 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

  1. 2.     Kolo přijímacího řízení – vyhlášení je v kompetenci SŠ

POZOR !!

Od školního roku 2016/2017 dochází ke změně – jednotné přijímací zkoušky budou vykonávat všichni žáci hlásící se na maturitní obory v celé ČR.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Realizátor plošných přijímacích testů je CERMAT.

Užitečné odkazy:

www.cermat.cz

www.uiv.cz

www.msmt.cz

www.scio.cz

www.atlasskolstvi.cz


 

AKTUALITY

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

obrázek

Recyklohraní

obrázek
Naše škola je zapojena do programu RecykloHRANÍ, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Schránka důvěry

obrázek
Přání, stížnosti a náměty můžete posílat do naší e-mailové schránky schrankaduvery@izms.cz

Zápis do první třídy

obrázek

Noc s Andersenem 2017

obrázek

Den učitelů

obrázek

Okresní kolo recitační soutěže

obrázek

Den otevřených dveří

obrázek

Fyzika - parní stroj

obrázek
Login
home

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign