více informací
Zpět

Preventistka Městské policie Litvínov v ŠD

Zpět na seznam článků

V úterý 24. 10. 2023 navštívila děti z 1. třídy školní družiny preventistka kriminality Městské policie Litvínov p. Michaela Hejčová. Zaměřila se hlavně na kázeň, pravidla, autority ve skupině a utváření sociálních vazeb v kolektivu, se kterými má třída trochu problém. S dětmi se snažila rozmlouvat o tom, jaká pravidla by měly dodržovat, jaká pravidla se jim daří dodržovat, která ne a proč. Formou hry se snažila zmapovat jejich charakterové vlastnosti a při hře ve dvojicích pak sledovala, jak se děti k sobě chovají. Na závěr dětem poradila, co by měly změnit a jak by se k sobě měly navzájem chovat.

Irma Vaňková  


Galerie