Den otevřených dveří více informací
Zpět

Projektový den - rozvoj podnikavosti a kreativity

Zpět na seznam článků

Ve středu 24.01.2024 se na naší škole uskutečnil projektový den, který byl uskutečněný za podpory operačního programu INOVACE OP JAK.

Dnešní den na naší základní škole je plný kreativity a podnikavosti, díky projektovému dni s názvem "Rozvoj podnikavosti a kreativity". Nejmladší žáci se ponořili do světa lega, kde tvořili úchvatné svatby podle své vlastní fantazie a připravili výstavu svých mistrovských děl pro ostatní žáky. Další třídy se staly malými podnikateli, zakládali fiktivní firmy, řešili slogany, loga, vytvářeli reklamy a seznamovali se se základy účetnictví.

Nejstarší žáci se chopili organizace školního foto koutku a bistra. Žáci s nadšením připravili vlastnoručně uvařené lahůdky, které v rámci svého bistra a restaurace „U Deváťáků“ prodávali žákům a zaměstnancům školy. Osmá třída zajistila svými rekvizitami, aby foto koutek byl plný veselí a zábavy.

Tento projektový den nejen rozvíjel různorodé dovednosti a kompetence žáků, ale také podporoval týmovou spolupráci a kreativitu v naší škole.


Galerie