logotyp
Login

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Aktuálně

 

Vážení rodiče, milí žáci,
blíží se konec 1. pololetí školního roku 2020/2021. Tento školní rok byl v mnohých ohledech netradiční a velkou část pololetí se žáci vzdělávali distančním způsobem. Ve druhém pololetí loňského roku jsme se s našimi i možnostmi žáků seznamovali a do letošního roku jsme již vstupovali s uceleným a fungujícím systémem. Ve spolupráci s rodiči a městským úřadem se nám podařilo do online vzdělávání připojit 100 % žáků, což považujeme za velký úspěch. Každý jedinec přistupoval nejen k distančnímu, ale i prezenčnímu způsobu vzdělávání rozdílně. Vzhledem ke specifické situaci v průběhu tohoto pololetí a zároveň vysokému podílu distanční výuky, žáci obdrží kromě klasické formy vysvědčení se známkami, zároveň slovní hodnocení, které bude zaměřeno především na hlavní předměty a bude obsahovat i podněty ke zlepšení. Hodnocení tohoto pololetí se opírá o dosažení školních výstupů, znalostí a vědomostí a zároveň je přihlíženo k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání (účast na distanční výuce, aktivita při distanční výuce - synchronní i asynchronní, řešení problémů spojených s distanční výukou, plnění zadaných úkolů (včasnost, přesnost, kvalita), plnění doplňkových úkolů apod.).
Věřím, že hodnocení přinese žákům zpětnou vazbu a bude je motivovat do dalšího pololetí.

S přáním hezkého dne Klára Křivánková, ředitelka školy

Vážení rodiče, na základě informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna do 22. ledna 2021 bude i nadále probíhat výuka pro žáky 1. a 2. ročníku prezenčně (ve škole) a pro žáky 3. až 9. ročníku distnačně (z domova).
Termín ukončení klasifikace za 1. pololetí zůstává nezměněn.
Hezký den Klára Křivánková

 

 


I na distanční výuce děti plní úkoly z výtvarné a pracovní výchovy.

Zde si můžete prohlédnout jejich výtvory.
https://www.zsmshornijiretin.cz/i-alba-prace-deti-na-distan-354


Krabice od bot

Naše škola se letos zapojila do charitativní akce "Krabice od bot"
https://zsmshornijiretin.cz/index.php?moduser=user&page=74
Hledáme nové kolegy


Přijmeme učitele:

- 2. stupeň - český jazyk (nejlépe v kombinaci s anglickým jazykem) - celý úvazek
Životopisy posílejte e-mailem na adresu: reditelka@zsmshornijiretin.czAktuální počet žáků: 186 (k 1. 9. 2020)
Aktuální počet dětí MŠ: 60

Adresa:
Školní 126
435 43  Horní Jiřetín

E-mail: reditelka@zsmshornijiretin.cz
            ucetni@zsmshornijiretin.cz
            asistentka@zsmshornijiretin.cz

Telefon:  476 734 287, 731 582 230

Telefon (budova 300): 476 734 347

IČO: 70838976
Číslo účtu: 19-9950170207/0100

Ředitelka školy: Ing. Klára Křivánková
Zástupkyně ředitelky pro ZŠ: Mgr. Petra Strnadová
Zástupkyně ředitelky pro ŠD a MŠ: Bc. Jitka Laliková


Základní škola 1. - 9. třída - budova č.p. 126 (u kostela)
Mateřská škola, Školní družina, Školní jídelna - budova č.p. 300 (za poštou)

Prohlášení o přístupnosti webu

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Školní 126
435 43 Horní Jiřetín

Telefon (pevná linka, fax): 476 734 287

home

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign