více informací
Zpět

Základní škola

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín
Školní 126
435 43 Horní Jiřetín

Telefon: 476 734 287
Účetní: 731 582 230

Číslo účtu: 19-9950170207/0100

Číslo účtu KPŠ: 2002650014/2010

IČO: 70838976
Datová schránka: ID 58q4fzt

Facebook

Instagram

Přání, stížnosti a náměty můžete posílat do naší e-mailové schránky schrankaduvery@zsmshornijiretin.cz

Vedení školy

Ing. Klára Křivánková (ředitelka školy)
reditelka@zsmshornijiretin.cz

Ing. Zuzana Ozaňáková (zástupkyně ředitelky)
ozanakova@zsmshornijiretin.cz

Bc. Jitka Laliková (zástupkyně ředitelky pro MŠ a ŠD, metodik pro logopedii)
lalikova@zsmshornijiretin.cz

Nikola Vigová, DiS. (účetní)
ucetni@zsmshornijiretin.cz

Jana Seilerová (vedoucí školního stravování)
jidelna@zsmshornijiretin.cz

Pedagogičtí pracovníci ZŠ - třídní učitelé

Mgr. Helena Záděrová (třídní učitelka 1. třídy)

Mgr. Markéta Šnorová (třídní učitelka 2. třídy)
snorova@zsmshornijiretin.cz

Mgr. Naděžda Stefanová (třídní učitelka 3. třídy)
stefanova@zsmshornijiretin.cz

Mgr. Petra Strnadová (třídní učitelka 4. třídy, výchovný poradce)
strnadova@zsmshornijiretin.cz

Mgr. Petra Petrovová (třídní učitelka 5. třídy)
petrovova@zsmshornijiretin.cz

Mgr. Lenka Dubnová (třídní učitelka 6. třídy)
Mgr. Jana Königová (třídní učitelka 7. třídy)

Mgr. Jaroslav Čejka (třídní učitel 8. třídy)
cejka@zsmshornijiretin.cz

Bc. Brigita Švecová (třídní učitelka 9. třídy)

Pedagogičtí pracovníci ZŠ - netřídní učitelé

Bc. Martin König (učitel M, D, Z, Tv)
konig@zsmshornijiretin.cz

Jiřina Hraníčková (učitelka Orv, Aj, Uk, metodik prevence)

Kristýna Luňáková (učitelka Tv, Aj, Pv, Z)
lunakova@zsmshornijiretin.cz

Mgr. Žaneta Cwierzová  (učitelka Aj)

Bc. Kateřina Benešová, DiS. (učitelka Aj - konverzace, asistentka pedagoga v 3. třídě)
benesova@zsmshornijiretin.cz

Lucie Divković (asistentka pedagoga v 5. třídě)
divkovic@zsmshornijiretin.cz

Gabriela Rákosová (asistentka pedagoga v 8. třídě)
rakosova@zsmshornijiretin.cz

Andrea Vondráčková (asistentka pedagoga v 4. a 7. třídě)
Bc. Jiřina Nováková (asistentka v 1. třídě)
Denisa Hájková (asistentka v 2. třídě)
Lucie Dostálová (asistentka v 1. třídě)

Zaměstnanci školy - správní sektor

Kuchařky

Jana Seilerová

Kateřina Zábranská

Hana Uhrová

Pavlína Antaleczová

Školník

Václav Bauer

Uklízečky

Michaela Myšičková

Maryna Diachenko

Tetiana Zuiko