Važení rodiče budoucích žáků první třídy, již je možné si rezervovat termín a čas zápisu a to na tel… více informací
Zpět

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín
Školní 126
435 43 Horní Jiřetín

Telefon: 476 734 287
Účetní: 731 582 230

Číslo účtu: 19-9950170207/0100

IČO: 70838976
Datová schránka: ID 58q4fzt

Přání, stížnosti a náměty můžete posílat do naší e-mailové schránky schrankaduvery@zsmshornijiretin.cz

Vedení školy

Ing. Klára Křivánková (ředitelka školy)
reditelka@zsmshornijiretin.cz

Ing. Zuzana Ozaňáková (zástupkyně ředitelky)
ozanakova@zsmshornijiretin.cz

Bc. Jitka Laliková (zástupkyně ředitelky pro MŠ a ŠD, metodik pro logopedii)
lalikova@zsmshornijiretin.cz

Jana Seilerová (vedoucí školního stravování)
jidelna@zsmshornijiretin.cz

Pedagogičtí pracovníci ZŠ - třídní učitelé

Mgr. Markéta Šnorová (třídní učitelka 1. třídy)
snorova@zsmshornijiretin.cz

Mgr. Naděžda Stefanová (třídní učitelka 2. třídy)
stefanova@zsmshornijiretin.cz

Mgr. Petra Strnadová (třídní učitelka 3. třídy, výchovný poradce)
strnadova@zsmshornijiretin.cz

Mgr. Petra Petrovová (třídní učitelka 4. třídy)
petrovova@zsmshornijiretin.cz

Mgr. Helena Záděrová (třídní učitelka 5. třídy)
zaderova@zsmshornijiretin.cz

Mgr. Alice Tichá (třídní učitelka 6. třídy)
ticha@zsmshornijiretin.cz

Mgr. Jaroslav Čejka (třídní učitel 7. třídy)
cejka@zsmshornijiretin.cz

Bc. Brigita Švecová (třídní učitelka 8. třídy)

Jiřina Miková (třídní učitelka 9. třídy, metodik prevence)
mikova@zsmshornijiretin.cz

Pedagogičtí pracovníci ZŠ - netřídní učitelé

Bc. Lucie Richterová (učitelka Čj, Hv)
richterova@zsmshornijiretin.cz

Martin König (učitel M, D)
konig@zsmshornijiretin.cz

Bc. Jana Königová (učitelka Čj, Uk)
jana.konigova@gmail.com

Kristýna Luňáková (učitelka Tv, Aj, Z)
lunakova@zsmshornijiretin.cz

Mgr. Lenka Dubnová (učitelka Tv, Př, Uk)

Kateřina Benešová, DiS. (učitelka Aj - konverzace, asistentka pedagoga v 2. třídě)
benesova@zsmshornijiretin.cz

Lucie Divković (asistentka pedagoga v 4. třídě)
divkovic@zsmshornijiretin.cz

Gabriela Rákosová (asistentka pedagoga v 7. třídě)
rakosova@zsmshornijiretin.cz

Kamila Kostelecká (asistentka pedagoga v 8. třídě)
kostelecka@zsmshornijiretin.cz

Andrea Vondráčková (asistentka v 3. a 6. třídě)