více informací
Zpět

Chemické pokusy v mateřské škole v Horním Jiřetíně

Zpět na seznam článků

Dne 22. 3. čekal na "Sovičky" z naší školky den plný pokusů. Již ráno děti zkoušely, jakou sílu mají magnety. Pomocí magnetické tužky třídily barevné kuličky a díky magnetům mohly kreslit obrázky a pohybovat magnetickým prachem.

To vše však předčila návštěva pana učitele Mgr. Jaroslava Čejky z naší základní školy. Přišel dětem vyprávět o své práci a hlavně předvést zajímavé pokusy. Děti měly možnost vidět, jak pracuje raketový motor a jak vzniká sopka, i když u nás ve třídě jen ve zkumavce. Společně s panem učitelem přišly děti na to, jak přežít na pustém ostrově. Stačila jim k tomu drátěnka a baterie. S těmito pomůckami dokázaly zapálit oheň. Nebojácné děti si to mohly samy vyzkoušet. Největší zážitek pro všechny byl oheň zapálený na ruce paní učitelky. Ke všem pokusům byly využity chemické látky, se kterými se děti mohou běžně setkat. Jeden z pokusů se bohužel nezdařil, ale to se při pokusech stává. Celé dopoledne zůstane jistě pro všechny nezapomenutelným zážitkem. Po skončení programu, nakreslily děti pro pana učitele to, co se jim nejvíce líbilo. Společně pak odneseme obrázky do školy, kde budeme mít možnost prohlédnout si učebnu chemie.


Galerie