více informací
Zpět

Provoz ŠD

Školní rok 2023-24 bude zahájen 4.9.2023

pondělí - pátek           6:00 – 8:00, 11:40  – 16:00

           

Oddělení

vychovatelka

třída

žáků

1. oddělení

Irma Vaňková

1., 3., 4.

29

2. oddělení

Kateřina Dandová

2.

20

                       

Denní rozvrh

  6. 00 - 7.45    výchovná činnost rekreační a tělovýchovná, přechod do budovy ZŠ

11.40 - 13.30  hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost

13.30 - 15.00  vycházky nebo individuální činnost, zájmová činnost

15.00 - 15.30  relaxace, individuální a skupinové činnosti a aktivity

15.30 - 16.00  zájmová činnost, postupný odchod dětí

Provozní doba školy je denně od 6.00 do 16.00 hodin.