více informací
Zpět

Platby za stravování

Úplata za MŠ na prázdniny  

Červenec                        64,- Kč
Srpen                             318,- Kč