více informací
Zpět

Manuální práce nás baví - IROP

Název projektu: Manuální práce nás baví

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013169

V rámci projektu bude vybavena odborná učebna - dílny, jejíž stav je nyní nevyhovující pro potřeby moderní výuky. To přispěje k modernější a kvalitnější výuce a zajistí příjemnější prostředí jak pro žáky, tak pro učitele. Vybavení této učebny je jedním ze současných hlavních cílů žadatele, který
se snaží zlepšit podmínky pro kvalitní vzdělávání v návaznosti na lepší budoucí uplatnění žáků na trhu práce. Dále dojde k zajištění bezbariérového přístupu do pavilonu, kde se dílny nacházejí.

Dotace: 2 915 797,50,- Kč

Spoluúčast: 323 977,50,- Kč

Celkem: 3 239 775,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.