více informací
Zpět

Prevence rizikového chování 2024

Náš projekt zaměřený na prevenci rizikového chování získal dotaci ve výši 99 600 Kč. Tyto prostředky budou použity na adaptační pobyty pro žáky 1. a 6. třídy, které jim pomohou lépe se začlenit do nového školního kolektivu a posílit vzájemné vztahy. Kromě toho financujeme preventivní program Most k naději, který je určen pro všechny naše žáky. Tento program se zaměřuje na posilování pozitivních hodnot, zlepšování komunikace a prevenci nežádoucího chování. Věříme, že tyto aktivity přispějí k vytvoření bezpečného a podpůrného prostředí pro naše žáky.