více informací
Zpět

Národní plán doučování

Cílem je zmírnit negativní dopady absence prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. .

  • Doučování je pro žáky 1. i 2. stupně zdarma.
  • Je primárně určeno pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Na doučování jsou doporučováni žáci formou sledování učebního pokroku.
  • Doučování probíhá ve skupinkách i individuálně, vždy před či po vyučování.
  • Doučování vedou pedagogičtí pracovníci školy (zejména učitelé). 
  • Doučování může probíhá prioritně z českého jazyka, matematiky, cizích jazyků a dalších naukových předmětů.