více informací
Zpět

Panoráma starého Mostecka

Panoráma starého Mostecka

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012378

 

 

  • Projekt realizovaný v rámci partnerství s Oblastním muzeem a galerií v Mostě, příspěvkovou organizací jako příjemcem dotace.
  • Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2020
  • Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2022
  • Předmětem projektu je vytvoření digitálního vzdělávací zdroje (DVZ), který bude tvořen třemi vzdělávacími moduly:
  • Stereoskopické obrazy – „Svět i region kolem roku 1900“
  • Historické fotografie Mostecka a
  • Virtuální muzeum Mostecka.

Jedná se o interaktivní DVZ, který aktivně zapojuje žáky ze ZŠ a SŠ do procesu učení.

  • Cílem projektu je vytvoření nové interaktivní formy prezentace exponátů/sbírek Oblastního muzea a galerie v Mostě, která bude přístupná a využitelná online nebo prezenčně za pomoci digitálních technologií pro potřeby vzdělávání žáků na ZŠ a SŠ. Tato forma výuky je klíčem ke zlepšení kvality vzdělávání a snížení studijní neúspěšnosti žáků v předmětech jako dějepis, vlastivěda, zeměpis a přírodověda. Projekt se soustředí na zapojení digitálních technologií do výuky žáků s důrazem na interaktivní zapojení. U žáků dojde k zvýšení digitální gramotnosti a informatického myšlení. Projekt počítá se zapojením žáků se SVP, pro jejichž potřeby bude DVZ také připraven.
  • Projekt Panoráma starého Mostecka je spolufinancován Evropskou unií.