více informací
Zpět

Solární panely

Výzva pro Jiřetín fotovoltaická elektrárna

Projekt ve spolupráci sGreenpeace Projekt “Výzva pro Jiřetín” spustila organizace Greenpeace v květnu 2017 a během léta se vybralo přes 300 tisíc korun, které všechny putovaly na nákup a instalaci fotovoltaických panelů na střechu místní školy. V první části projektu se peníze vybíraly pomocí novinky -tzv. dárcovských výzev. Peníze tak pomáhali vybrat různí vyzyvatelé, kteří lákali dárce na různé sliby -že přestanou kouřit, že budou chodit bosi čiže splní nějaký náročný sportovní výkon. Učitelský sbor z jiřetínské školy se například vzdal dárků na konci roku a místo nich poprosil rodiče o příspěvek. Zapojil se i starosta města Vladimír Buřt a ředitel Greenpeace Česká republika David Murphy, oba vybrali přes 10 tisíc korun. Na přání návštěvníků webu www.vyzvaprojiretin.cz později organizace přidala i možnost darovat napřímo klasickým způsobem.

Na cílovou částku 300 tisíc korun přispělo 920 dárců, minimální limit dokonce o 17 tisíc překročili. Všechny vybrané peníze byly použity na nákup a instalaci solárních panelů, organizace Greenpeace si za administraci žádné peníze nenechala, naopak nějaké finanční prostředky škole na projekt poskytla v rámci tzv. matchingu -tedy záměrnému zdvojnásobení příspěvků od dárců -v poslední fázi projektu.

Škola díky tomu získala fotovoltaický systém o instalovaném výkonu 10 kWh, kterým si vyrábí vlastní elektřinu. Instalace a spuštění provozu proběhlo 23.4.2018.