více informací
Zpět

Školská rada

Složení školské rady

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

předseda: 
Mgr. Jaroslav Čejka

členové:
Ing. Martin Malíček - zástupce města 

Ing. Anna Trnková – zástupce MěÚ

Karolína Hladíková – zástupce rodičů

Jana Žážová – zástupce rodičů

Jiřina Hraníčková – zástupce pedagogů