více informací
Zpět

Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín
Školní 300
435 43 Horní Jiřetín

Telefon: 734 676 377
Jídelna: 476 734 347
Školník: 732 544 920

Vedení školy

Ing. Klára Křivánková (ředitelka školy)
reditelka@zsmshornijiretin.cz

Bc. Jitka Laliková (zástupkyně ředitelky pro MŠ a ŠD, metodik pro logopedii)
lalikova@zsmshornijiretin.cz

Jana Seilerová (vedoucí školního stravování)
jidelna@zsmshornijiretin.cz

Pedagogičtí pracovníci MŠ - třídní učitelé

Jana Bloudková, DiS (třídní učitelka I. třídy "BERUŠKY")

Petra Pilařová  (třídní učitelka I. třídy "BERUŠKY")

Romana Anjelová (asistentka pedagoga  II. třídy "ŽABIČKY")

Petra Herzánová  (třídní učitelka II. třídy "ŽABIČKY")

Bc. Jitka Laliková (třídní učitelka III. třídy "SOVIČKY")

Taťana Vavroušková (třídní učitelka III. třídy "SOVIČKY")