více informací
Zpět

Školní družina

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín
Školní 300
435 43 Horní Jiřetín


Telefon: 734 676 377

Bc. Jitka Laliková (zástupkyně ředitelky pro MŠ a ŠD, metodik pro logopedii)
lalikova@zsmshornijiretin.cz

Pedagogičtí pracovníci ŠD

Irma Vaňková (vychovatelka I. oddělení ŠD - 1. + 2.třída)
vankova@zsmshornijiretin.cz