více informací
Zpět

O škole

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Aktuální počet žáků: 201 (k 8.11.2022 )
Aktuální počet dětí MŠ:

Adresa:
Školní 126
435 43  Horní Jiřetín

E-mail: reditelka@zsmshornijiretin.cz, ucetni@zsmshornijiretin.cz, asistentka@zsmshornijiretin.cz
Telefon:  476 734 287, 731 582 230

Telefon (budova 300): 476 734 347

IČO: 70838976
Číslo účtu: 19-9950170207/0100

Ředitelka školy: Ing. Klára Křivánková
Zástupkyně ředitelky pro ZŠ: Ing. Zuzana Ozaňáková
Zástupkyně ředitelky pro ŠD a MŠ: Bc. Jitka Laliková


Základní škola 1. - 9. třída - budova č.p. 126 (u kostela)
Mateřská škoa, Školní družina, Školní jídelna - budova č.p. 300 (za poštou)

HISTORIE ŠKOLY

1644 - první zmínka o učiteli Hansi Winklerovi, ale není uvedeno, v kterém roce byla škola zřízena.

1831 - je postavena nová školní budova o dvou třídách a s bytem pro učitele (to už se jedná o původní část budovy školy č.p. 126).

1899 - je otevřena Měšťanská škola, školní rok 1899-1900. Jde o budovu č.p. 126, která je rozšířena přístavbou. Měšťanská škola byla zřízena na základě povolení tehdejšího ministerstva vzdělávání - rakouské vlády.

1901 - dne 10.3. otevřena nová Obecná škola a Měšťanská škola (budova č.p. 300 - v roce 1945, po skončení války 2. sv. války, byla tato budova určena pro obecnou školu).

1913 - rozhodnuto o stavbě nové dívčí Obecné školy. Není jasné, o jakou stavbu či přístavbu se jednalo a jak byla uskutečněna.

1945 květen - po příchodu prvních českých obyvatel do pohraničí, byla v budově č.p. 300 otevřena Obecná škola. 1.- 5. třída, v budově č.p. 126 pak škola Měšťanská.

1958 - 1959 byl vybudován dílenský pavilón. Počátkem 60. let byla vybudována přístavba dvou učeben (severozápadní křídlo) v budově č.p. 126. Byla plánována též přístavba tělocvičny, ale ta se nikdy neuskutečnila.

(čerpáno z historických záznamů obce)