více informací
Zpět

O škole

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Aktuální počet účastníků ŠD:  48
Aktuální počet dětí MŠ: 57

Adresa odloučeno pracoviště (MŠ+ŠD):
Školní 300
435 43  Horní Jiřetín

E-mail: reditelka@zsmshornijiretin.cz, skolka@zsmshornijiretin.cz, lalikova@zsmshornijiretin.cz
Telefon MŠ:  734 676 377

Telefon (jídelna): 476 734 347

IČO: 70838976
Číslo účtu: 19-9950170207/0100

NÁZEV ZŘIZOVATELE: Město Horní Jiřetín

ADRESA ZŘIZOVATELE: Potoční 15/1, Horní Jiřetín, 435 43,

KONTAKT: Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín, tel.: 476 734 283www.hornijiretin.cz