Važení rodiče budoucích žáků první třídy, již je možné si rezervovat termín a čas zápisu a to na tel… více informací
Zpět

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín
Školní 300
435 43 Horní Jiřetín

Telefon: 734 676 377
Jídelna: 476 734 347
Domovník: 732 544 920

Vedení školy

Ing. Klára Křivánková (ředitelka školy)
reditelka@zsmshornijiretin.cz

Bc. Jitka Laliková (zástupkyně ředitelky pro MŠ a ŠD, metodik pro logopedii)
lalikova@zsmshornijiretin.cz

Jana Seilerová (vedoucí školního stravování)
jidelna@zsmshornijiretin.cz

Pedagogičtí pracovníci MŠ - třídní učitelé

Jana Bloudková, DiS (třídní učitelka I. třídy "BERUŠKY")

Petra Pilařová (třídní učitelka I. třídy "BERUŠKY")

Romana Anjelová (školní asistentka I. třídy "BERUŠKY")

Dominika Roušalová (třídní učitelka II. třídy "ŽABIČKY")

Bc. Kateřina Dandová (třídní učitelka II. třídy "ŽABIČKY")

Bc. Helena Červinková (asistentka pedagoga II. třídy "ŽABIČKY")

Bc. Jitka Laliková (třídní učitelka III. třídy "SOVIČKY")

Taťana Vavroušková (třídní učitelka III. třídy "SOVIČKY")

Petra Herzánnová (asistentka pedagoga III. třídy "SOVIČKY")

Pedagogičtí pracovníci ŠD

Irma Vaňková (vychovatelka I. oddělení ŠD - 1. + 2.třída)
vankova@zsmshornijiretin.cz

Bc. Kateřina Dandová (vychovatelka II. oddělení ŠD - 3. + 4.třída)