více informací
Zpět

Den Země

Zpět na seznam článků

V rámci oslav Světového Dne Země se žáci vydali do ulic naší obce s cílem přispět k ochraně životního prostředí. Během akce Den Země, která se konala v pondělí 22. dubna, se žáci rozdělili do skupin a v rámci dobrovolného úsilí sbírali odpadky, které se nacházely ve veřejných prostranstvích. Cílem této akce bylo nejenom vyčistit naše město od nechtěného odpadu, ale také vzbudit veřejné povědomí o důležitosti ochrany životního prostředí a odpovědnosti každého jednotlivce za stav naší planety. Žáci, od nejmenších prvňáčků až po starší žáky, se zapojili s nadšením a odhodláním. Akce Den Země se stala nejenom příležitostí k praktickému zapojení žáků do ochrany životního prostředí, ale také k posílení jejich uvědomění si důležitosti udržitelného rozvoje a ochrany přírody.


Galerie