Jméno:
Heslo:

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

ÚPLATA MŠ A ŠD - COVID-19

Rozhodnutí ředitele školy o úplatě MŠ a ŠD v době přerušení provozu

Mateřská škola

V souladu s § 6 odst. 5 Vyhlášky č. 14/2005 Sb., se v z důvodu přerušení provozu mateřské školy krátí úplata za měsíc březen na 239,-Kč (pro děti s polodenní docházkou na 159,-Kč). Zároveň se promíjí úplata za měsíc duben. Úplata za měsíc květen bude stanovena dle skutečnosti (po zahájení provozu mateřské školy).

Školní družina

Po dohodě ředitelky školy se zřizovatelem se promíjí úplata ve školní družině za měsíce duben a květen bez ohledu na datum zahájení činnosti školní družiny.

Ing. Klára Křivánková, ředitelka školy
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2020/2021

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2020/2021

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s COVID-19 bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí.

Podání přihlášky je možné těmito způsoby:

    1. osobní podání v termínu od 6.4. do 17.4.2020 (vzhledem k mimořádným opatřením a omezenému provozu školy doporučujeme dohodnout čas a den telefonicky na čísle 734 676 367)

           2. do datové schránky školy

           3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

           4. poštou (včetně kopie rodného listu)

Doklady a dokumenty k zápisu:

  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2020/2021

  • Dotazník pro rodiče 1. třídy

  • Rodný list dítěte

  • Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU

  • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)

 

V případě žádosti o doklad u zápisu odevzdat:

  1. Žádost o odklad (nutné přinést i v případě, že ještě nemáte vyřízené body 2 a 3)

  2. Doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC

  3. Doporučení lékaře nebo klinického psychologa (týká se pouze dětí, které budou žádat o odklad)

Formuláře ke stažení v sekci Zápis do 1. třídy.


UZAVŘENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY ODE DNE 23. 3. 2020

 OZNÁMENÍ

Ředitelka mateřské školy oznamuje, že po projednání se zřizovatelem a na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví a MŠMT a v souladu s Vyhláškou č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů z důvodu prevence proti šíření nemoci COVID – 19

uzavírá provoz Mateřské školy ode dne 23. 3. 2020

do odvolání

Rodiče, kteří požadují potvrzení o ošetřovném pro dítě,

mají možnost po telefonické domluvě na čísle 731 582 230 si jej vyzvednout osobně, nebo zašleme elektronicky.


UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

10.03. 2020
UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLYVážení rodiče, 

na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu je od středy 11.3.2020 zakázána osobní přítomnost žáků ve školách.

Základní škola, školní družina i školní jídelna (pro žáky ZŠ) se až do odvolání UZAVÍRÁ. Mateřská škola zůstává v provozu.

Prostřednictvím eŽK Edupage budou Vám i žákům zasílány materiály a pokyny k domácí výuce od jednotlivých vyučujících. Splnění těchto zadání je pro žáky povinné, neboť nahrazují osobní přítomnost ve výuce.

Další informace budou průběžně vkládány - sledujte eŽK Edupage.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Klára Křivánková, ředitelka školy

Vážení rodiče,
na dny pondělí 29.6.2020 a 30.6.2020 vyhlašuji z organizačních důvodů ředitelské volno (v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)). Školní družina a školní jídelna budou dle zájmu v provozu.
V týdnu od 29.6.2020 do 3.7.2020 škola pořádá pro zájemce příměstský tábor. Více informací se dozvíte v nejbližších dnech prostřednictvím EduPage a webových stránek školy.
Klára Křivánková


Od 1.7.2019 došlo v ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ke změně e-mailových adres. Všechny adresy jsou k dispozici na www.zsmshornijiretin.cz.

Staré adresy jsou zatím zachovány, ale budou omezovány a následně zrušeny.
Aktuální počet žáků: 192 (k 2. 9. 2019)
Aktuální počet dětí MŠ: 63

Adresa:
Školní 126
435 43  Horní Jiřetín

E-mail: reditelka@zsmshornijiretin.cz, ucetni@zsmshornijiretin.cz, asistentka@zsmshornijiretin.cz
Telefon:  476 734 287, 731 582 230

Telefon (budova 300): 476 734 347

IČO: 70838976
Číslo účtu: 19-9950170207/0100

Ředitelka školy: Ing. Klára Křivánková
Zástupkyně ředitelky pro ZŠ: Mgr. Petra Strnadová
Zástupkyně ředitelky pro ŠD a MŠ: Bc. Jitka Laliková


Základní škola 1. - 9. třída - budova č.p. 126 (u kostela)
Mateřská škola, Školní družina, Školní jídelna - budova č.p. 300 (za poštou)

Vážení rodiče,
webové stránky www.izms.cz již nejsou aktuální, nyní používejte www.zsmshornijiretin.cz
Prohlášení o přístupnosti webu

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Školní 126
435 43 Horní Jiřetín

Telefon (pevná linka, fax): 476 734 287

home

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign