logotyp

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Vážení rodiče,
rádi bychom Vám poděkovali za velmi vstřícný a objektivní přístup, který nám pomohl při návratu žáků do školy. Vaše pochopení pro nastavená omezení a podmínky bylo velmi důležitou součástí hladkého průběhu testování a veškerých dalších opatření. Pondělí nám ukázalo, že Váš kladný postoj pomáhá nejen nám, ale i dětem, a proto jsme vše bez problémů zvládli. Věříme, že budeme takto i nadále pokračovat a i Vaše spolupráce nám umožní vzdělávat žáky ve škole.
Žáky moc chválíme, neboť předvedli, že jde opravdu o samotestování a vše dokázali bez pomoci.

Děkujeme!

Přijmeme učitele:

- Anglický jazyk - celý úvazek
Životopisy posílejte e-mailem na adresu: reditelka@zsmshornijiretin.czVážení rodiče,
od 12.4.2021 dochází k částečnému znovuotevření škol pro žáky 1. stupně, a to rotačním způsobem (týden doma/týden ve škole).
• informace pro konkrétní ročníky naleznete v příloze na Edupage
• od 12.4. do 16.4. a dále každý lichý týden bude prezenčně (ve škole) výuka pro 1. třídu, 4.
třídu a 5. třídu
• od 19.4. a 23.4. a dále každý sudý týden bude prezenčně (ve škole) výuka pro 2. třídu a 3.
třídu
• vždy v pondělí a ve čtvrtek bude docházet k tzv. samotestování žáků antigenními
neinvazivními testy (výtěr z kraje nosu)
• videonávod a to, jak samotný test probíhá, můžete shlédnout zde:
https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20
• v případě pozitivity z antigenního testu se postupuje dle Přehledu návazných postupů, který
máte v příloze a dále postupuje podle metodiky MŠMT a pokynů MZd
• pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na
vyučování
později, provede si test pod dohledem pověřené osoby ihned po svém příchodu
• povinné testování se nevztahuje na žáky, kteří byli pozitivně testováni PCR testem v
předcházejících 90 dnech (měli onemocnění COVID 19) a toto doloží škole (potvrzení od
lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě)
• složení skupin je neměnné (platí i pro ŠD)
• škola zajišťuje veškerá hygienická a epidemiologická opatření
• žák musí mít k dispozici min. 2 roušky/respirátory a sáček na uložení použité roušky
(roušky, které odpovídají aktuálním platným mimořádným opatřením MZd, NE – šité,
improvizované roušky, šály, šátky apod.)
• žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla (3 R – rouška/respirátor, ruce,
rozestupy)
• při podezření na možné příznaky COVID-19 nesmí žák vstoupit do školy, pokud žák
vykazuje některý z možných příznaků během pobytu ve škole, bude ihned kontaktován
zákonný zástupce s povinností okamžitého vyzvednutí žáka – žádáme všechny zákonné
zástupce, aby aktualizovali kontaktní údaje (nahlásit TU)
• školní jídelna bude otevřena i pro žáky, kteří jsou na distanční výuce (je nutné oběd přihlásit
a vyzvednout od 13:00 do 13:15 do jídlonosičů).
Vzhledem k organizační náročnosti, prosíme o vyplnění dotazníku, co nejdříve, nejdéle však do 8.4.2021 18:00 (dotazník naleznete na EduPage).

Děkujeme za spolupráci. Klára Křivánková

ON-LINE VÝUKA V MŠ a ŠD HORNÍ JIŘETÍN

ZŠ a MŠ Horní Jiřetín - soutěž v příroděZápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy ZŠ Horní  JiřetínVzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s COVID-19 bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí. Podání žádosti o přijetí či žádosti o odklad je možné těmito způsoby:

1. osobní podání ve dnech 14. 4. a 15. 4. 2021 (vzhledem k mimořádným opatřením a omezenému provozu školy doporučujeme dohodnout čas a den telefonicky na čísle 734 676 367)

2. do datové schránky školy

3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

4. poštou, s ověřeným podpisem

Doklady a dokumenty k zápisu:

 - žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2021/2022
 - dotazník pro rodiče 1. třídy
 - rodný list dítěte
 - občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU
 - zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)

V případě žádosti o odklad u zápisu odevzdat:

 - žádost o odklad (nutné přinést i v případě, že ještě nemáte vyřízené body 2 a 3) 
 - doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC
 - doporučení lékaře nebo klinického psychologa (týká se pouze dětí, které budou žádat o odklad)

Formuláře ke stažení v sekci Zápis do 1. třídy na webových stránkách školy www.zsmshornijiretin.cz.Vážení rodiče, milí žáci,
od pondělí 1.3.2021 je zakázána prezenční výuka (ve škole) také žákům 1. a 2. třídy. Rozvrh pro tyto třídy naleznete v příloze na Edupage, nebo zde pod textem. Bližší informace jste obdrželi od třídních učitelek, které Vás budou i nadále informovat o případných změnách.

Dochází i k uzavření školní družiny, mateřské školy a školní jídelny.

Pro žáky 3. – 9. ročníku platí i nadále dosavadní rozvrhy distančního vzdělávání.


Informace k ošetřovnému jsou k dispozici zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Individuální konzultace, v případě potřeby, nadále pokračují. Vždy je nutné se s konkrétním učitelem předem domluvit. V případě nákazy či karantény v rodině, Vás žádáme, abyste své děti do školy neposílali.

Děkujeme za spolupráci
Klára Křivánková, ředitelka školy
Vážení rodiče, milí žáci,
Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby testy k tzv. jednotným přijímacím zkouškám, které připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Žáci 9., 7., a 5. ročníků mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol.
Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SET, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů.
Od 1. února 2021 budou v aplikaci InspIS SETmobile k dispozici testy z českého jazyka a matematiky, které byly použity při tzv. jednotné přijímací zkoušce v letech 2020, 2019, 2018 a 2017, plus ukázkové verze testů pro rok 2021.
Hodně štěstí :-)

Krabice od bot

Naše škola se letos zapojila do charitativní akce "Krabice od bot"
https://zsmshornijiretin.cz/index.php?moduser=user&page=74
Hledáme nové kolegy


Přijmeme učitele:

- 2. stupeň - český jazyk (nejlépe v kombinaci s anglickým jazykem) - celý úvazek
Životopisy posílejte e-mailem na adresu: reditelka@zsmshornijiretin.czAktuální počet žáků: 186 (k 1. 2. 2021)
Aktuální počet dětí MŠ: 60

Adresa:
Školní 126
435 43  Horní Jiřetín

E-mail: reditelka@zsmshornijiretin.cz
            ucetni@zsmshornijiretin.cz
            asistentka@zsmshornijiretin.cz

Telefon:  476 734 287, 731 582 230

Telefon (budova 300): 476 734 347

IČO: 70838976
Číslo účtu: 19-9950170207/0100

Ředitelka školy: Ing. Klára Křivánková
Zástupkyně ředitelky pro ZŠ: Mgr. Petra Strnadová
Zástupkyně ředitelky pro ŠD a MŠ: Bc. Jitka Laliková


Základní škola 1. - 9. třída - budova č.p. 126 (u kostela)
Mateřská škola, Školní družina, Školní jídelna - budova č.p. 300 (za poštou)

Prohlášení o přístupnosti webu

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Školní 126
435 43 Horní Jiřetín

Telefon (pevná linka, fax): 476 734 287

home

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign