Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 více informací
Zpět

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 - 2018

Cílem rozvojového programu je podpořit vrámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů, které jsou zařazeny do rejstříku škol a školských zařízení.

Výuka plavání podpořená zprogramu musí být součástí školního vzdělávacíhoprogramu školy.Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určenana ostatní náklady, a to pouze nadopravu žáků zmísta poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby.

Škola získala dotaci 6. 300,-Kč na období 8. 9. 1.12. 2017