Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 více informací
Zpět

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018

Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů, které jsou zařazeny do rejstříku škol a školských zařízení.

Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy. Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby.

Škola získala dotaci 10.890,-na období září až prosinec 2018.